"I Yrkesfiskarnas Kölvatten"

En studiecirkel

BRYGGA

Studiecirkeln "I Yrkesfiskarnas Kölvatten"

En resa i historien

Du har kommit till hemsidan som beskriver historien om "Brygga" eller som namnet är idag - Borka Brygga.

Följ med på en historisk vandring tillbaka i tiden och ta del av värdefullt arkiverat material som handlar om hamnens historia, båtbyggerier, fiskelägen och Brygga, fiskets historia, redskap och metoder och studiecirkeln.


Tisdag 14 mars hade vi uppstart av studiecirkeln i "Yrkesfiskarnas kölvatten" efter 3 års uppehåll p.g.a. pandemin. Det arbete som vi tidigare har gjort finns samlat på den hemsida vi upprättade och har adress www.bryggaborka.com (den kan även nås via EBS hemsida www.borkabrygga.com).

Vid möte igår överenskoms att vi börjar med en gemensam grupp och koncentrerar oss på båtbyggerier d.v.s där vi slutade innan pandemin. Det hindrar inte att vi kompletterar tidigare delar efterhand som material i form av bilder och berättelser dyker upp.

Föreslag som lades fram igår var också att satsa på temakvällar med inbjudna gäster som har intressant information och material inom området.

Möteskvällar blir måndagar med nästa möte 18 april 18.00

Med hopp om lyckosam fortsatt forskning i vår historia som våra efterkommande får ta del av.


Stellan Stark